PEDODONTİ (ÇOCUK)

image

1.PEDODONTİ

İnsanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu karyojenik gıdaların artışı ile orantılı çürük insidansıda artmıştır. Özellikle çocukların erken dişlenme dönemi ve ikinci dişlenme dönemlerinde ağız ve diş sağlığı ile diş hekimliğinde pedodonti ana bilim dalı ilgilenir. Çocuklar fizyolofik ve mental olarak yetişkinlerden farklı olması sebebi ile tedavi prosedürleri de değişir.

2.FLUORİD UYGULAMASI

Fluorid Uygulaması, diş yüzeyine uygulanan jel ya da cila formları diş içeriğindeki kalsiyum ile birleşerek dişlerin zararlı asitlere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlamaktadaır.

Fluoridlerin diş çürüğünden korunmada kullanılması çalışmaları XIX. yüzyıl sonlarından başlayarak günümüze kadar süregelmektedir. Yapılan sayısız araştırmalarla fluoridin çok zayıf konsantrasyonlarda bile çürük oluşumunu engelleyebildiği ortaya konulduktan sonra, bu amaçla bileşiklerinden en fazla yararlanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diş minesinin yapısında bulunan, iyon yarıçapı ve numarası kendisine çok benzeyen apatit yapı içindeki OH¯ iyonları ile kolayca yer değiştirebilmekte veya eksik olarak bulunan OH¯ iyonlarının yerini doldurarak daha dirençli yapıda fluor-apatit oluşturabilmektedir. Bu oluşum genel yolla fluorid alınımı veya fluoridin yerel olarak dişlere uygulanması ile gerçekleştirilebilir ve sonucunda diş minesi asitler karşısında daha az çözünür bir yapıya sahip olmaktadır.

Nasıl Uygulanır? İstemsiz olarak yutulabilme riski nedeniyle 0-3 yaş arası çocuklarda günlük kullanım için fluor içermeyen macunlar önerilmektedir. Ancak bütün süt dişlerinin tamamlandığı 3 yaştan itibaren diş hekimi kontrollerinde yapılacak yerel fluor uygulamaları ile çocuklarda diş minesinin güçlenmesi ve çürükten korunma sağlanmaktadır.

Fluorid bileşiklerinin çürük profilaksisinde kullanılması iki yolla olur:

1.Genel (Sistematik) Yolla Fluor Alınımı

a. İçme sularının fluoridlenmesi
b. Fluorid tabletleri
c. Fluoridli sütler
d. Fluoridli tuzlar

2.Yerel (Topikal) Yolla Fluor Alınımı

a. Solüsyonlar
b. Jeller (nötral, asitlendirilmiş)
c. Verniler
d. Ağız banyoları (gargaralar)
e. Fluoridli diş macunları

3.FİSSÜR ÖRTÜCÜ

FİSSÜR ÖRTÜCÜ ÖZELLİKLE DÜZENLİ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI HENÜZ OLUŞMAMIŞ ÇOCUKLARDA DİŞ YÜZEYİNDEKİ KÜÇÜK ÇUKURCUKLARIN DOLGU BENZERİ MADDELER İLE DİŞE ZARAR VERİLMEDEN DOLDURULMASI, AZI DİŞLERİNİN ÇİĞNEYİCİ YÜZEYLERİNİN ÜZERİNDEKİ İNCE GİRİNTİLERİN AKIŞKAN BİR MADDE İLE DOLDURULUP, DİŞLERİN DAHA KOLAY TEMİZLENEBİLECEK BİR HALE GETİRİLMESİ İŞLEMİDİR.

Fissür Örtücü Genellikle bu bölgeler yemek artıklarının girip burada sıkışıp temizlenememesi nedeniyle çürüklerin başlamış olduğu yerlerdir. Koruyucu diş hekimliği dediğimiz bu yöntem ile çürük oluşumunun önüne geçebilmekteyiz.

Nasıl Uygulanır?Ağızda ilk kalıcı azı dişlerinin çıktığı dönem uygulama için idealdir. Bu da yaklaşık 6 yaş civarıdır. Diğer azı dişlerinin sürme (çıkma) zamanlarında diğerlerine de uygulanır. Yarım saatlik ağrısız ve iğne gerektirmeyen bir işlemdir.